Drukuj
Kategoria: Aktualności

Podsumowanie projektu na zajęcia pozalekcyjne
Podsumowanie projektu na zajęcia pozalekcyjne
„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE. PAŁUKI W KULTURZE I SZTUCE”

Dnia 5 października 2017r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni odbyło się spotkanie podsumowujące zajęcia pozalekcyjne pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Pałuki w kulturze i sztuce”, finansowane przez STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ. Projekt realizowany był w okresie od marca do października bieżącego roku. W jego ramach uczniowie brali udział w czterech warsztatach w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni ("Rękodzieło ludowe Pałuk", "Przyśpiewki ludowe Pałuk", "Pałuckie warsztaty taneczne", „Kultura i sztuka Pałuk w wydawnictwach książkowych”) oraz lekcji muzealnej "Twórczość ludowa i zabytki kultury materialnej" połączonej z wystawą "Od kołodzieja do operatora drona" w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie. Projekt miał na celu rozwinięcie umiejętności poznawczych uczniów, takich jak: uspołecznienie, samodzielność, umiejętność korzystania z dóbr kultury, umiejętność organizowania sobie czasu wolnego. Dzięki podjętym działaniom uczniowie rozwinęli zainteresowania i poszerzyli wiedzę o najbliższym regionie, nabyli umiejętności wykonania elementów pałuckiej sztuki ludowej.

 

Spotkanie podsumowujące, w murach szkoły, przebiegało przy dźwiękach pałuckiej muzyki ludowej z płyty „Oj stąpej koniku…”. Uczniowie wraz z koordynatorkami projektu panią Aliną Polowiec i panią Eugenią Berką podzielili się swoimi doświadczeniami, wrażeniami, wspomnieniami, spostrzeżeniami i wybrali najciekawsze zdjęcia z podjętych działań. Zdjęcia zostaną wyeksponowane jeszcze w październiku w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni, a następnie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią.

Autorki projektu p. Eugenia Berka i p. Alina Polowiec dziękują GCKiB w Kcyni - głównemu partnerowi w projekcie - za owocną współpracę, a uczniom szkoły (odbiorcom projektu) za aktywny udział spotkaniach i wzorowe zachowanie.