Drukuj
Kategoria: Aktualności

Bohater Czerwca - Bohater Roku!
Koniec roku szkolnego to czas podsumowania konkursu Bohater Miesiąca, którego głównym celem  było pokazanie, jak zwykły człowiek może robić rzeczy niezwykłe, aby  szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla każdego z nas.

 Bohater Czerwca to wyjątkowa osoba. Przez wszystkie lata nauki  osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Pomocna, koleżeńska  i aktywna. Chętnie angażuje się w życie szkoły i klasy.  Mobilizuje innych do działania . Cechuje ją skromność, sumienność, wrażliwość i inteligencja.  Jest uczennicą o bardzo wysokim poziomie kultury osobistej. Swoją  otwartością zjednuje sympatię zarówno nauczycieli, jak i kolegów i koleżanek.

Od zawsze zaangażowana w działalność szkolnego koła teatralnego, samorządu uczniowskiego, wolontariatu czy przygotowania licznych imprez i uroczystości.

Dyscyplina pracy i koncentracja podczas lekcji pomogły Agnieszce w zdobyciu najwyższej średniej ocen w szkole. Szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły,  niejednokrotnie godnie reprezentując ją na zewnątrz.  Jej niezwykła odpowiedzialność za powierzone zadania może być dla rówieśników wzorem do naśladowania.

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że Bohaterką Czerwca została Agnieszka Jankiewicz - dziewczyna serdeczna, koleżeńska i otwarta na świat i innych.