Drukuj
Kategoria: Aktualności

ROJEKT pn. WYŻSZA KLASA! ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW Z TERENU ORSG POWIATU NAKIELSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO –POMORSKIEGO.

Szkoła Podstawowa Specjalna Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni.

Nasza szkoła bierze udział w Projekcie „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”, który jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem Nakielskim, Gminą Sadki, Gminą Kcynia i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus” w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2020 r.

Od września rusza rekrutacja dla uczniów i nauczycieli. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie lidera projektu – PTE. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania TUTAJ.

W ramach projektu środki unijne zostaną wykorzystane na działalność wychowawczo-dydaktyczną, a także na infrastrukturę potrzebną na cele edukacji. Wsparciem zostanie objętych 10 uczniów.

Wyżej! – zajęcia specjalistyczne dla uczniów

 

Uczniowie naszej szkoły ze szczególnymi potrzebami oraz z trudnościami edukacyjnymi otrzymają wsparcie w postaci zajęć specjalistycznych. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, rehabilitacyjne, psychologiczne, a także zajęcia indywidualne z logopedą oraz zajęcia terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej stanowią bogatą ofertę, z której mogą skorzystać uczestnicy projektu.

Infrastruktura edukacyjna na najwyższym poziomie

Dzięki środkom przeznaczonym na doposażenie szkoły, będziemy mogli zapewnić uczniom lepsze warunki do nauki oraz wsparcie w realizowaniu nowych podstaw programowych. Zakup m. in. laptopa z nowoczesnym oprogramowaniem, w tym logopedycznym oraz kompleksowe wyposażenie gabinetu logopedycznego (m. in. w zestawy luster logopedycznych, zestaw do stymulacji poszczególnych półkuli mózgu, pomoce rozwijające motorykę małą, materiały wyrazowo-obrazkowe, zestawy instrumentów) z całą pewnością przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów.

Wartość projektu:  1 377 870,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 308 976,50 PLN