Drukuj
Kategoria: Aktualności

Dzień Jeża
Data: 29.10.2019 r.

Cele ogólne:

- rozwijanie sprawności małej motoryki,

- uczestniczenie w zabawach ruchowych i plastycznych,

- integracja grupy – wspólna zabawa z rodzicem.

Cele szczegółowe operacyjne (dziecko):

- wybiera obrazek związany z tematem zajęć,

- rozwija inwencję plastyczno-muzyczną,

- uczestniczy w zabawach, odreagowuje napięcie emocjonalne

Metody:

- wartościujące (ekspresyjne): odgrywanie ról- jeżyka, ekspresja;

- praktycznego działania: ćwiczenia praktyczne, wykonywanie zadań,

- aktywizujące: zabawa dydaktyczna, zabawa ruchowo-naśladowcza.

Formy: indywidualna, zbiorowa, grupowa

Przebieg dnia

Część wstępna:

1. Powitanie gości – rodziców

2. Zabawa muzyczna- wysłuchanie piosenki o Jeżach.

Część właściwa:

3. Słuchanie i pokazywanie wiersza „Idzie jeż” .

Idzie, idzie jeż , jeż, jeż (idziemy małymi krokami)

Ten kujący zwierz, zwierz, zwierz

Nóżką głośno tup, tup, tup (tupiemy)

I pod listek siup, siup, siup (zwijamy się w kulkę w siadzie klęcznym)

Jeżu, jeżu nasz, nasz, nasz

skąd igiełki masz , masz, masz.?

Jeżu, jeżu nasz, nasz, nasz

skąd igiełki masz , masz, masz.?

4. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.

Dzieci z mówiącym nauczycielem tekst rytmicznie klaszczą.

Je-żu, je-żu nasz,

os-tre kol-ce masz!

Masz tych kol-ców

bez li-ku,

u-ko-cha-ny je-ży-ku!

5. Wykonanie jeża ( praca plastyczna- angażująca rodziców i dzieci)

- instrukcja wykonywania kolejnych czynności przez nauczycielkę

- wykonywanie według instrukcji słownej jeża z pasków papieru

- uporządkowanie stanowisk pracy

Część końcowa zajęć

6. Zabawa Jeżyk.

Dzieci siedzą w kole. W środku koła siedzi jedno chętne dziecko – jeżyk. Pozostałe dzieci

mówią:

Na dywanie siedzi jeż,

co on zrobi, to ja też.

Co, jeżyku, robisz?

Dziecko-jeżyk pokazuje określony ruch, a dzieci go naśladują. Potem jeżyk wybiera inne dziecko na swoje miejsce i zabawa toczy się dalej.

7. Wręczenie dzieciom odznak „dzień jeża”