Najlepszy nauczyciel uczy nie z książek, ale z serca
13 października w murach "Korczaka" odbyła się uroczysta akademia. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie szkoły- Karolina, Krystian, Kacper, Bartek, Michał, Jędrzej i Mikołaj, pod opieką pani Joanny Nadolnej i Ewy Żelechowskiej, zaprezentowali wiersze poświęcone nauczycielom, którzy od najmłodszych lat prowadzą dzieci ku dorosłości. Nie zabrakło słów wdzięczności, uznania, szacunku oraz podziękowań za poświęcenie, czas i cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, za gorące serca i pomocne dłonie.
W imieniu wszystkich wychowanków życzenia uśmiechu każdego dnia, zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy złożyli przedstawiciele Samorządu Szkolnego wręczając wszystkim zgromadzonym własnoręcznie wykonane kwiatki. Do powinszowań dołączyła się dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Kcyni pani Barbara Grodzicka, która zwróciła się do grona pedagogicznego, zwracając uwagę na motto uroczystości, że „najlepszy nauczyciel uczy nie z książek, ale z serca. Życzyła pedagogom pozytywnych emocji, radości i poczucia spełnienia podczas wykonywania pracy oraz jak najwięcej szczerych słów "dziękuję" z ust podopiecznych.

Za szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną przyznane zostały Nagrody Dyrektora. Wyrazy uznania otrzymali nauczyciele: Agnieszka Maciejewska, Elżbieta Kalka, Aleksandra Banach, Magdalena Czuk-Napierała, Kamila Marosz, Alina Polowiec oraz pracownicy administracji i obsługi: Anna Banach, Lidia Gardyza i Maria Nowak.