Dzień radości i dobrej zabawy
Dnia 31 maja 2022 r.  w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Patrona „Korczakiadę”, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dzień Dziecka. Każdego roku spotkaniom przyświeca idea popularyzacji postaci wielkiego, mądrego człowieka, Janusza Korczaka, który pochylał się nad każdym dzieckiem dostrzegając jego wyjątkowość.

Lekarz, pedagog, wychowawca, publicysta, pisarz, prekursor pełnego szacunku stosunku do dziecka. Nauczanie stało się całym jego powołaniem. Choć sam nie miał potomstwa, mówił o sobie: „Za syna wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie.” Wiedział, że nie wystarczy słuchać – trzeba przede wszystkim usłyszeć potrzeby dziecka. Korczakiada to  wspaniała okazja do integracji dzieci i młodzieży, a w tym roku również rodziców i opiekunów naszych wychowanków oraz nauczycieli i pracowników administracji o obsługi.

Uroczystego otwarcia tych ważnych uroczystości dokonała dyrektor szkoły pani Barbara Grodzicka, która podkreśliła, że godność jest rzeczą niezbywalną bez względu na stan zdrowia, status materialny czy indywidualne cechy człowieka. Następnie pani Dyrektor z reprezentacją uczniów złożyła kwiaty pod pomnikiem Janusza Korczaka. Po części oficjalnej członkowie szkolnego koła teatralnego „Perła” przedstawili montaż słowno-muzyczny, którego hasłem przewodnim było: „Bo najpiękniejszy jest uśmiech szczęśliwego dziecka”.

Był to dzień przepełniony  wrażeniami. Wspaniała, pełna pozytywnych emocji rywalizacja podczas integracyjnego turnieju wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka oraz zabawy  w rytmie energetycznej muzyki i tanecznej zumby pod „batutą” DJ Marcina Gąsiorowskiego pokazały, że potrafimy być i działać razem oraz wspaniale spędzać ze sobą czas.

Szczególne podziękowania za życzliwość i ofiarność kierujemy do:

pana Łukasza Ptaka, Marka Tabora, Przemysława Zakrzewickiego, Państwa Jolanty i Krzysztofa Zakrzewickim, pana Wojciecha Banacha, pani Dagmary Babiarz oraz Firmy Kartonex.

Dziękujemy również uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia oraz p. Annie Banach za pomoc w organizacji imprezy.

Organizatorzy: Zespół ds. profilaktyki i wychowania
Zespół ds. pomocy- psychologicznej
Joanna Nadolna
Ewa Żelechowska