Spotkanie członków Samorządu Uczniowskiego
23 czerwca 2022 roku odbyło się ostatnie spotkanie członków Samorządu Uczniowskiego z udziałem p. Dyrektor Barbary Grodzickiej. Spotkanie na którym opiekunki Samorządu Uczniowskiego p. Joanna Nadolna i p. Elżbieta Kalka podsumowały działania, imprezy i uroczystości, które odbyły się w tegorocznym roku szkolnym 2021/2022. Panie podziękowały uczniom za ich ogromne zaangażowanie na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Pod koniec spotkania nastąpiło wręczenie dyplomów i upominków wychowankom, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Samorządu Uczniowskiego.