INFORMUJĘ, ŻE W ROKU 2017 DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA PETYCJA.

Barbara Grodzicka