Ogłoszenia

 

 

 

Uwaga rodzice proszę zapoznać się z procedurami zawartymi w załącznikach w związku z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w okresie pandemi

1.) Zarządzenie - wprowadzenie procedury COVID-19.pdf
2.) Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.pdf
2a) Oświadczenie rodzica
2b) Oświadczenia i zgody rodziców
3) KONS procedury
4) Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
5) Karta KONSULTACJI obecności i kontaktów

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze
głównego księgowego