Drukuj
Kategoria: projekty edukacyjne

W naszej szkole realizowane są dodatkowe zajęcia logopedyczne, w ramach projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”. Projekt realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem Nakielskim, Gminą Sadki, Kcynia i Stowarzyszeniem na rzec rozwoju wsi Anieliny i Łodzia „Żakuś” w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2020r. Wsparciem zostało objętych 5 uczniów. Pozyskane pomoce multimedialne wzbogaciły bazę dydaktyczną i z pewnością wspomogą oraz urozmaicą działalność terapeutyczną.