Drukuj
Kategoria: projekty edukacyjne

Działania w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów realizowane

w roku szkolnym 2018/2019

w Zespole Szkół Specjalnych

im. Janusza Korczaka w Kcyni