W związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole zgodnie z Rozp. MEN i zaleceniami władz oświatowych nauczyciele ZSS w Kcyni będą prowadzili zajęcia zdalne uwzględniając oczywiście zaplecze techniczne każdego z uczniów naszej placówki czyli : dostęp do komputera, dostęp do internetu , czy korzystanie z telefonu komórkowego.

Główny ciężar pracy będzie spoczywał na wychowawcach, którzy będą przekazywali materiał od n-li przedmiotów, do opracowania przez uczniów w domu. Materiały będą przekazywane na okres 1 tygodnia. Będą to teksty do przeczytania, pytania na które należy odpowiedzieć, ćwiczenia do wykonania, tematy opracowań pisemnych itp., rysunki, prace plastyczne..itd.. Wykonane zadania będą w większości zadaniami pisemnymi, lub w formie takiej, żeby  tą samą drogą elektroniczną wróciły do n-la zadającego i mogły  być przez niego ocenione.

W młodszych klasach, szczególnie I-III, a także w tych, w których uczą się dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym wychowawca będzie się kontaktował z Rodzicami i Rodzicom będzie przekazywał materiały. To głównie na Was , Rodzicach w najbliższym czasie będzie spoczywał ogromny ciężar i odpowiedzialność pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. My nauczyciele w każdej chwili będziemy służyli Wam pomocą i radą .Jesteśmy cały czas do Waszej dyspozycji- oczywiście poprzez łącza.

Prosimy Rodziców o zadbanie, aby ich pociechy systematycznie, w określonym czasie  sprawdzały wiadomości, lub e-maile( jeżeli takie posiadają) i systematycznie wykonywały zadania, oraz pracowały nad przygotowanymi materiałami. Jest to bardzo ważne, po to, aby materiał był utrwalony i nie ulegał nadmiernemu nagromadzeniu. Systematyczna praca ucznia wpływa też na higienę jego zdrowia i zapobiega późniejszemu stresowi. Proszę też zwrócić uwagę na to, aby dzieci nie korzystały zbyt długo z urządzeń elektronicznych i internetu. Systematyczne przerwy zapobiegają szkodliwemu wpływowi promieniowania , które emitują urządzenia. Prosimy również o to, aby Rodzice kontrolowali z jakich platform i komunikatorów dzieci korzystają podczas przebywania w domu.

Zachęcamy też do skorzystania z rekomendowanych przez MEN stron i platform oraz pasm telewizyjnych:

TVP ABC- I-III i młodsze klasy SP
TVP Kultura
https://eduzabawy.com- I-III i młodsze klasy SP
https:// epodreczniki.pl/
https:// www.gov.pl/
https://oke.gov.pl/

Życzmy sobie zdrowia i jak najszybszego powrotu do szkoły!

Dyrektor ZSS im. J. Korczaka w Kcyni