Biblioteka szkolna to prawie 900 sztuk, a wśród nich:

Encyklopedie Powszechne wydawnictwa Gutenberga ,Encyklopedia Popularna, Ekologia- ilustrowana encyklopedia, Atlas Świata, Atlas Polski, słowniki ortograficzne ,słownik synonimów, słownik wyrazów bliskoznacznych, słownik związków frazeologicznych, słownik języka polskiego. Książki autorstwa Janusza Korczaka.

Księgozbiór został wzbogacony o pozycje książek zakupione w ramach rządowego programu ,,Książki naszych marzeń”, uzupełniony o obowiązujące lektury szkolne.

Biblioteka szkolna nie jest zarządzana z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Prenumerujemy miesięcznik „Biblioteka w szkole”.