Informuję, iż 17, 18 oraz 19 marca planowane jest przeprowadzenie w naszej Szkole Egzaminu Wewnętrznego Ósmoklasisty.
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna udostępnią przygotowane arkusze.
Egzamin Wewnętrzny Ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem podanym przez OKE:

17 marca 2021 r. ( środa ), godz. 9:00 – język polski
18 marca 2021r. ( czwartek ), godz. 9:00 – matematyka
19 marca 2021r. ( piątek ), godz. 9:00 – język rosyjski

Planowane jest przeprowadzenie Egzaminu Wewnętrznego Ósmoklasisty w formie jak najbardziej zbliżonej do Egzaminu Ósmoklasisty, który odbędzie się w maju 2021r.
Egzamin Wewnętrzny Ósmoklasisty zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz wytycznych GiS, MZ i MEiN.
Pozostałe informacje będą przekazywane na bieżąco zgodnie z sytuacją epidemiczną w kraju.

Barbara Grodzicka
Dyrektor Szkoły