Dla Ciebie Polsko…
100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wielkie wydarzenie i wspaniała okazja do upamiętnienia tak ważnej rocznicy. Dlatego też w dniu 7 listopada odbyło się w naszej szkole spotkanie patriotyczne, w którym udział brali uczniowie poszczególnych klas.

Pierwszym akcentem było powitanie wszystkich przez panią Łucję Tyll- organizatora spotkania.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała pani Barbara Grodzicka dyrektor szkoły, która przypomniała wszystkim uczniom polskie symbole oraz znaczenie wolności naszej Ojczyzny. Uczestnicy chętnie zapoznali się z tematyką niepodległościową i przystąpili do wykonywania różnorodnych zadań przygotowanych przez organizatorów. Mieli możliwość tworzenia okolicznościowych kotylionów i kokard w barwach narodowych. Za pomocą dowolnych technik przedstawiali symbole narodowe, rozwiązywali krzyżówki. Podczas spotkania nie zabrakło wierszy i wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych. Wszystko po to, aby młode pokolenie wiedziało, że to gdzie żyją i co ich otacza to nasza wolna Ojczyzna.

Na zakończenie pani dyrektor podziękowała organizatorom za przeprowadzenie ciekawej lekcji historii, nie szczędząc słów uznania dla uczniów, którzy z takim zaangażowaniem uczestniczyli w tak doniosłym wydarzeniu.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod kierunkiem pani Agnieszki Pawlak.

Wszystkie wykonane prace przez uczestników spotkania zostały zgromadzone na gazetce, która niewątpliwie ozdobiła jeden ze szkolnych korytarzy.

Wszystkim bardzo dziękujemy.

Organizatorzy Łucja Tyll, Agnieszka Maciejewska, Elżbieta Kalka