Pierwsze działania Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się drogą głosowania. Wszyscy uprawnieni uczniowie oddali swoje głosy. Była to lekcja demokracji dla wszystkich wychowanków. Rezultat wyborów do SU to:

- opiekunowie SU: Agnieszka Pawlak, Kamila Marosz
- rada SU: Julia Szymańska, Nicole Dulęba, Anna Winiaszewska.

Nowy rok szkolny Samorząd Uczniowski we współpracy z pedagogiem szklonym rozpoczął od złożenia najlepszych życzeń z okazji Dnia Chłopaka. Każdy z dżentelmenów naszej szkoły otrzymał „słodki upominek” oraz odznaki „Jesteś super” lub „Dzień chłopaka”. Nie zapomniano również o męskiej części Grona pedagogicznego, która otrzymała „zabawne krawaty” oraz „słodycz”.

Mały czy wyrośnięty, bądź zawsze uśmiechnięty”

SU/Pedagog

Spotkanie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią

Kolejnym etapem, podczas realizowania projektu na zajęcia pozalekcyjne "Wilczym tropem - nie taki wilk straszny jak go malują" finansowanego przez Starostwo powiatowe w Nakle nad Notecią, było spotkanie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Opowiedzenie o przyrodzie w naszym regionie oraz o projekcie związanym z wilkami.
Młodzież uczestnicząca w projekcie chętnie dzieli się przeżyciami i zdobytą wiedzą. Podczas spotkania ukazaliśmy piękno naszej rodzimej przyrody oraz opisaliśmy to, co do tej pory zrealizowaliśmy w ramach projektu. Przygotowana prezentacja multimedialna pokazywała nasze wysiłki, twórcze spotkania z ludźmi przyrody i edukacyjne wyprawy. Gospodarze prze prawie dwie godziny z zainteresowaniem słuchali i oglądali naszą prezentację, na koniec gromkimi brawami podziękowali uczniom za ich duże zaangażowanie w projekt. Po spotkaniu zostaliśmy zaproszeni na kawę i smaczne wypieki. Dziękujemy za możliwość integracji, lekcje wrażliwości i okazaną gościnność.

Szkolna profilaktyka

Dnia 26 września 2019 r. mury naszej szkoły odwiedził dzielnicowy - sierż. szt. Marcin Pacała, by przybliżyć nam tematy związane z dopalaczami. Adresatami spotkania byli uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, zawodowej oraz przyspasabiającej do pracy.
Podczas spotkania wyświetlono filmy oraz omówiono zagrożenia wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych, w tym tak niebezpieczne dla młodzieży dopalacze. Zajęcia miały na celu uświadomić uczniom, jakie konsekwencje dla życia i zdrowia człowieka niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Pan Marcin przestrzegł uczniów przed sięganiem po tego typu niebezpieczne środki, podał przykłady młodych ludzi, którzy kierowani ciekawością, bądź chęcią przypodobania się towarzystwu, spróbowali dopalaczy, a w konsekwencji uzależnili się od nich, tracąc cenne zdrowie lub nawet życie.

Wilczym tropem - nie taki wilk straszny jak go malują

Realizując projekt finansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią na zajęcia pozalekcyjne "Wilczym tropem - nie taki wilk straszny jak go malują" wraz z uczniami udałem się na oględziny i pobranie prób do badań genetycznych martwego wilka. Jako członek Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" zostałem przeszkolony do takich oględzin i nie był to pierwszy martwy wilk którego musiałem opisać i sfotografować. Miałem pewne wątpliwości czy uczniowie mojej szkoły poradzą sobie z taką sytuacją, ale spisali sie dzielnie i bardzo pomogli przy oględzinach. Oczywiście przed wyjazdem odbyłem z nimi rozmowę, w której wyjaśniłem cel i ważność takich oględzin i jako młodzi "naukowcy" biorący udział w takim pionierskim projekcje będą mogli doświadczyć przykrego, ale jak ważnego z punktu widzenia nauki przedsięwzięcia.