Korczak
Dnia 9 listopada 2018 roku społeczność szkolna naszej placówki uczestniczyła w apelu z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 11 Listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, to symbol wiary i zwycięstwa.

Uroczystość otworzyła dyrektor szkoły pani Barbara Grodzicka. Po czym przybliżyła nam temat niepodległości i walki o wolność naszej Ojczyzny. Złożyła również życzenia całej społeczności szkolnej radosnego i godnego świętowania Niepodległości.

Następnie przekazała głos Barbarze Rogalskiej, która przedstawiła dzieje naszej Ojczyzny od czasu zaborów do współczesności. Zebrani obejrzeli również montaż słowno – muzyczny przygotowany przez panie Magdalenę Czuk – Napierałę, Agnieszkę Pawlak, Katarzynę Wawrzyniak, Barbarę Rogalską oraz członków szkolnego koła teatralnego „Perła”. Hasłem przewodnim była„WOLNOŚĆ”, a w aktorów odgrywających poszczególne role wcieli się: Zuzanna Langowska, Weronika Vollmuler, Daria Alichniewicz, Krystian Hausz, Dominik Galos, Bartosz Leszczyński, Patryk Furtak, Paweł Kaźmierczak.

Podczas apelu nasi najmłodsi uczniowie: Daria Nowak, Kamil Drygała, Weronika Vollmuler oraz Zuzanna Langowska recytowali wiersz „ Katechizm Młodego Polaka”.

Następnie prowadząca uroczystość ogłosiła wyniki zorganizowanych przez nią konkursów. W konkursie plastycznym pn.„ 100 lat niepodległej Polski” I miejsce zajęła Julia Szymańska i Anna Winiaszewska, na II pozycji uplasował się Mariusz Winiaszewski oraz Martyna Hausz, III lokatę uzyskał Krystian Hausz oraz Mikołaj Nuszkiewicz. Konkurs na gazetkę patriotyczną „Uczcijmy razem stulecie” wygrały klasa I –III SP oraz III zawodowa, II miejsce zajęła klasa III gimnazjum oraz II- III Szkoła Przysposabiająca do Pracy , natomiast III miejsce I –II Szkoła Branżowa I Stopnia. Wszystkim biorącym udział w konkursach gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Na uwagę zasługuje fakt, iż w ramach obchodów 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się w naszej placówce spotkania z p. Justyną Makarewicz z Urzędu Gminy w Kcyni, która zapoznała naszych podopiecznych z historią Kcyni – miasta, w którym uczą się nasi uczniowie.