W związku z Ogólnopolskim Strajkiem Nauczycieli informuję, że niektóre zajęcia w naszej placówce ze względu na przystąpienie do Strajku części nauczycieli mogą mieć charakter opiekuńczy. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie do końca przewidzieć rozwoju wypadków. O przebiegu sytuacji Rodzice będą informowani osobiście przez wychowawców klas. W związku z tym bardzo przepraszam wszystkich Rodziców i serdecznie proszę o wyrozumiałość. Jednocześnie informuję, że egzaminy zarówno gimnazjalne jak i egzaminy ósmoklasisty odbędą się wg ustalonego wcześniej harmonogramu.

Z wyrazami szacunku
Barbara Grodzicka
Dyrektor ZSS im. J. Korczaka w Kcyni