Szkolna profilaktyka

Dnia 26 września 2019 r. mury naszej szkoły odwiedził dzielnicowy - sierż. szt. Marcin Pacała, by przybliżyć nam tematy związane z dopalaczami. Adresatami spotkania byli uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, zawodowej oraz przyspasabiającej do pracy.
Podczas spotkania wyświetlono filmy oraz omówiono zagrożenia wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych, w tym tak niebezpieczne dla młodzieży dopalacze. Zajęcia miały na celu uświadomić uczniom, jakie konsekwencje dla życia i zdrowia człowieka niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Pan Marcin przestrzegł uczniów przed sięganiem po tego typu niebezpieczne środki, podał przykłady młodych ludzi, którzy kierowani ciekawością, bądź chęcią przypodobania się towarzystwu, spróbowali dopalaczy, a w konsekwencji uzależnili się od nich, tracąc cenne zdrowie lub nawet życie.

Spotkania profilaktyczne to okazja dla uczniów, aby porozmawiać z fachowcem o sprawach, które ich dotyczą. To bezpośrednia rozmowa, wymiana argumentów, otrzymanie nowych informacji o uzależnieniach, substancjach psychoaktywnych i konsekwencjach prawnych codziennego postępowania, a także możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące młodzież pytania.
Zespół ds. wychowania i profilaktyki serdecznie dziękuje Panu Marcinowi za poświęcony czas i ciekawe przedstawienie tak ważnego tematu.