2020 06 25 zakonczenieDrodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele, dobiega końca rok szkolny, który był tak różny od pozostałych. Dziękuję Wam za pracę, która w tym roku szkolnym wymagała od całej społeczności szkolnej odpowiedzialności, zaangażowania, wytrwałości. Zakończenie roku szkolnego również będzie inne, bez uroczystej akademii, wspólnych spotkań, oficjalnych przemówień.
Na krótko spotkacie się ze swoimi Wychowawcami. Na to spotkanie czekają przede wszystkim uczniowie klas kończących edukację aby odebrać świadectwa ukończenia szkoły.
W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 3 czerwca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 990), informuję, że w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni nie zostanie zorganizowana tradycyjna uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2019/2020.
Organizacja rozdania świadectw i dyplomów będzie się odbywała z zachowaniem procedur i reżimu sanitarnego bez obecności rodziców na terenie placówki wg następującego harmonogramu. Rodzice towarzyszący uczniom czekają na dziecko przed placówką.

25 czerwca 2020r.( czwartek)
Godzina 10.00 – klasa I-III – wychowawca p. Wiesława Rucińska

26 czerwca 2020r.( piątek)
Godzina  10.00 - klasa IV-VII- wychowawca p. Magdalena Czuk- Napierała
Godzina   9.30 - Klasa PDPA – wychowawca p. Robert Mazur
Godzina   8.30 - klasa PDPB- wychowawca p. Agnieszka Maciejewska
Godzina  9.00 - klasa Branżowa- wychowawca p. Agnieszka Bembnista

Ważne!!!
Nieodebrane w dniu 26.06.2020r świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od 6 lipca br. lub w nowym roku szkolnym.
Odbiór świadectw, załatwianie spraw  odbywa się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Osoba wchodząca do placówki ma zakryte usta i nos a przy wejściu dezynfekuje ręce.

Z poważaniem
Barbara Grodzicka
Dyrektor ZSS w Kcyni
24.06.2020r.