Zachęcamy do zapoznania się z tekstem Fundacji SYNAPSIS pt.” SPEKTRUM AUTYZMU podobni- różni”. Tekst poświęcony jest tematowi bliskiemu Naszej Placówce, czyli pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Pada tutaj ważne zdanie: „Autyzm jest częścią tożsamości danej osoby, występuje od urodzenia i.… po prostu jest. Nie jest chorobą. Jest stanem – odmiennym sposobem myślenia i odczuwania świata.” Autyzm powoduje zaburzenia relacji społecznych i kontaktu, trudności z podporządkowaniem się regułom społecznym wynikające z braku ich zrozumienia. Autyści widzą świat po swojemu i tego nie mogą zmienić, ale my osoby, z ich najbliższego osoczenia możemy ich wspierać, by podejmowali działania, które pomogą mierzyć się z trudnościami wynikającymi z autyzmu. Ważne, by dzieci zostały objęte terapią odpowiednio wcześnie. Należy równocześnie pracować z dzieckiem, jak i rodzicami, tak by wzmacniać te umiejętności, które są przy objawach autyzmu najistotniejsze. Typowe dla autyzmu i Zespołu Aspergera jest nie tylko posiadanie określonych zdolności, ale także zainteresowanie jedną, konkretną dziedziną. To pokazuje wyjątkowość dzieci, mobilizuje ich otoczenie do pracy, zdobywania nowych wiadomości, „nadążania” za ich zainteresowaniami.

Fundacja SYNAPSIS zajmuje się promocyjną problemu autyzmu. Pokazuje jak ważne jest wczesne diagnozowanie dzieci i wspieranie ich w dorastaniu i zdobywaniu samodzielności. Uczy społeczeństwo, by było bardziej tolerancyjne i akceptujące dzieci ze spektrum autyzmu. Uświadamia najbliższe otoczenie. Autyzm uczy dobrej organizacji, pokory oraz dystansu.

załącznik: