„Zanurzony w Pięknie”  - wystawa

Dnia 29 listopada br. uczniowie naszej szkoły wraz opiekunami Barbarą Rogalską i Robertem Mazurem udali się do Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  w celu zwiedzenia wystawy „Zanurzony w Pięknie”  dotyczącej życia i twórczości urodzonego w Kcyni artysty i zakonnika, ojca Efrema Marii z Kcyni (Stanisława Klawittera).

Stanisław Klawitter z Kcyni to człowiek renesansu: artysta malarz, rzeźbiarz i rytownik, kapłan z zakonu kapucynów (imię zakonne Efrem Maria), starannie wykształcony poliglota, który władał biegle ośmioma językami, recytował z pamięci teksty Pisma Świętego w oryginale, w języku greckim Iliadę i Odyseję.

Okazją do przypomnienie jego postaci jest 50. rocznica śmierci.