Nasi UCZNIOWIE i ICH SUKCESY W KONKURSACH MIĘDZYSZKOLNYCH...

"Warto być pasterką, aby choć jednej duszy dopomóc do zbawienia"
Bł. Maria Karłowska

Takie motto towarzyszyło uczestnikom VI Międzyszkolnego Konkursu ,,Ze źródeł Karłowa”, który odbył się w dniu 12 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Dobieszewie. Udział wzięło 20 uczniów ze szkół podstawowych z gminy Kcynia. Naszą szkołę reprezentował Krystian Hausz, który zajął V miejsce oraz Bartosz Leszczyński – miejsce VII. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Uczestnicy musieli wykazać się szeroką wiedzą odpowiadając w teście na 29 pytań na temat biografii bł. Marii Karłowskiej. Uczniów do konkursu przygotowała p. Kamila Marosz, opiekę nad uczniami w dniu konkursu sprawowała również p. Agnieszka Pawlak. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie na konkurs, słodki poczęstunek oraz  miłą i serdeczną atmosferę.