Samorząd Uczniowski pamięta o Zmarłych…
Święto Zmarłych przychodzi wraz z jesienią. Na początku listopada drzewa i krzewy tracą zwykle swoje wspaniałe barwy i zdają się przekonywać, że uciecha, jaką zgotowały ludziom, oznacza pożegnanie z nimi aż do wiosny.
Listopadowe święto obok Bożego Narodzenia i Wielkanocy jest najpilniej obchodzone przez większość Polaków aż do dnia dzisiejszego, mimo że wiele dawnych wierzeń i zwyczajów zostało już zapomnianych. Ludzie przemierzają często wielkie odległości po to, aby choć na kilka chwil pochylić się nad grobami swoich bliskich. Jednak są mogiły, o których nikt nie pamięta…
24 października Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami postanowiła udać się pod Pomnik Patronacki (miejsce pamięci straceń w latach 1939-45 obywateli Kcyni i okolic) w celu uporządkowania, zapalenia zniczy, złożenia kwiatów oraz oddania hołdu ofiarom wojny.

tekst: Ewa Żelechowska

O obchodach Dnia Edukacji Narodowej w murach naszej szkoły…
„Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…”

Janusz Korczak

Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony od 1972 roku (data 14 października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku), jest powszechny we wszystkich instytucjach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach. W dowód wdzięczności za trud włożony w nauczanie pedagodzy obdarowywani są kwiatami i drobnymi upominkami przez swoich wychowanków. Tego dnia dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Kcyni pani Barbara Grodzicka złożyła podziękowania wszystkim pracownikom placówki oraz wręczyła nagrody: pani Agnieszce Bembniście, pani Eugenii Berce, panu Szymonowi Cybulskiemu, pani Agnieszce Maciejewskiej, pani Wiesławie Rucińskiej, panu Franciszkowi Rybakowi oraz pani Marii Nowak. Uroczystość uświetnił występ szkolnego koła teatralnego „Perła” pod opieką pani Magdaleny Czuk- Napierały oraz pani Agnieszki Pawlak.

tekst: Ewa Żelechowska

Podsumowanie projektu na zajęcia pozalekcyjne
Podsumowanie projektu na zajęcia pozalekcyjne
„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE. PAŁUKI W KULTURZE I SZTUCE”

Dnia 5 października 2017r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni odbyło się spotkanie podsumowujące zajęcia pozalekcyjne pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Pałuki w kulturze i sztuce”, finansowane przez STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ. Projekt realizowany był w okresie od marca do października bieżącego roku. W jego ramach uczniowie brali udział w czterech warsztatach w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni ("Rękodzieło ludowe Pałuk", "Przyśpiewki ludowe Pałuk", "Pałuckie warsztaty taneczne", „Kultura i sztuka Pałuk w wydawnictwach książkowych”) oraz lekcji muzealnej "Twórczość ludowa i zabytki kultury materialnej" połączonej z wystawą "Od kołodzieja do operatora drona" w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie. Projekt miał na celu rozwinięcie umiejętności poznawczych uczniów, takich jak: uspołecznienie, samodzielność, umiejętność korzystania z dóbr kultury, umiejętność organizowania sobie czasu wolnego. Dzięki podjętym działaniom uczniowie rozwinęli zainteresowania i poszerzyli wiedzę o najbliższym regionie, nabyli umiejętności wykonania elementów pałuckiej sztuki ludowej.