Od kilku lat w naszej szkole organizowany jest Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II. W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, postanowiliśmy poszerzyć działania związane z postacią Papieża Polaka i stworzyć projekt na zajęcia pozalekcyjne pn. „Bo nie zastąpi Ciebie nikt...100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.”  Jego realizacja trwała  od 1 września do 25 listopada 2020 roku.

Projekt finansowany był przez Powiat Nakielski, a skierowany do grupy 5 uczniów naszej szkoły z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Przybliżył uczestnikom postać św. Jana Pawła II, rozwinął ich artystyczne zainteresowania oraz uzdolnienia, rozwinął ich umiejętności organizowania sobie czasu wolnego, nauczył jak można korzystać z dóbr kultury, zachęcił do bezinteresownych uczynków względem rówieśników i dorosłych. Wzbogacił także zbiory biblioteki szkolnej w pozycje książkowe poświęcone św. Janowi Pawłowi II oraz jego autorstwa.

Projekt przyczynił się do promocji naszej szkoły, Kcyni, Powiatu Nakielskiego, nie tylko na terenie samego powiatu ale i województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego.

W ramach projektu  zostały zrealizowane następujące działania:

  • projekcja filmu „Jan Paweł II. Droga do świętości” ,
  • wycieczka do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu,
  • warsztaty plastyczne „Postać św. Jana Pawła II w moich oczach”,
  • szkolna wystawa książek „Święty Jan Paweł II autorem i bohaterem” połączona z wystawą „Karol Wojtyła.  Narodziny”  pozyskaną z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie,
  • VIII Międzywojewódzki Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II (forma zdalna),
  • ekspozycja wirtualna zdjęć z projektu na stronach internetowych  Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni, Publicznej oraz Miejskiej Biblioteki Powiatowej w Nakle nad Notecią, a także ekspozycja w formie gazetek ściennych w murach Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni.
  • podsumowanie projektu (forma zdalna).

Niektóre z działań odbyły się w formie zdalnej, z uwagi na COVID-19 oraz nauczanie zdalne.

            Projekt wzbudził zainteresowanie całej społeczności szkolnej postacią Papieża Polaka. Artykuły o projekcie ukazywały się na lokalnych informacyjnych stronach internetowych oraz w gazecie „Przewodnik Katolicki” w wydaniu nr 47 z dnia 22 listopada 2020r. obejmującym  Diecezję Bydgoską.

Autorkami i koordynatorkami projektu były nauczycielki p. Kamila Marosz i p. Alina Polowiec.