Witaj Szkoło
4 września 2017 roku o godzinie 9.00 uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół im. J. Korczaka w Kcyni wzięli udział w inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani Barbara Grodzicka, dyrektor placówki, która odczytała zebranym list Starosty Nakielskiego Tomasza Miłowskiego. Pani dyrektor w ciepłych słowach powitała zgromadzonych i życzyła wszystkim owocnej pracy opartej na wzajemnym szacunku, rzetelności i obowiązkowości. Ten dzień był również okazją do wręczenia absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej świadectw potwierdzających uzyskanie przez nich kwalifikacji zawodowych. Gratulacje przyjęli Adam Szefs, Dominik Furmaniak oraz Natalia Kwiatkowska. Po zakończonej uroczystości wychowawcy wraz z uczniami udali się do klas, aby poznać pierwsze szczegóły organizacji nowego roku szkolnego.