KULTURA I SZTUKA PAŁUK W WYDAWNICTWACH KSIĄŻKOWYCH

Dnia 14 września 2017r. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni po raz ostatni wzięli udział w warsztatach , w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Pałuki w kulturze i sztuce”, finansowanego przez STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ. Odbyły się one w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni, które jest głównym partnerem w projekcie. Warsztaty biblioteczne „Kultura i sztuka Pałuk w wydawnictwach książkowych” poprowadziły pani instruktor Renata Gaj-Kowalska oraz pani bibliotekarz Katarzyna Pomałecka. Zajęcia zapoczątkował spacer wokół GCKiB. Uczniowie poznali historię budynku GCKiB oraz otaczającego parku. W parkowych alejkach oglądali rzeźby z drewna autorstwa lokalnych twórców ludowych, przedstawiające ludzi ważnych dla kultury Kcyni oraz zapomniane już zawody regionu Pałuk (garncarza, szewca, kowala, bednarza, stolarza).

Za budynkiem centrum kultury, młodzież podziwiała drewniane postacie powstańców wielkopolskich, powstałe w czasie wakacyjnego pleneru rzeźbiarskiego. Następnie uczniów czekała niespodzianka - spotkali się ze znanym, nie tylko na Pałukach, rzeźbiarzem i instruktorem rzeźby, panem Piotrem Wolińskim, z którego twórczością zetknęli się w parku i na wcześniejszych warsztatach (w Muzeum Ziemi Szubińskiej). Artysta opowiadał o swoim rzemiośle, pasji, pracach, wystawach, odpowiadał na pytania oraz zachęcał uczniów do udziału w zajęciach rzeźby w drewnie. Uczniowie zobaczyli również pracownię gliny. Dalsza część warsztatów przebiegła w pomieszczeniach biblioteki. Bibliotekarz zaprezentowała uczniom książki oraz albumy o sztuce i kulturze regionu Pałuk. Przedstawiła stojące na regałach rzeźby pałuckich artystów (m.in. Stefana Boguszyńskiego i Piotra Wolińskiego). Zachęciła uczestników warsztatów do czytelnictwa i obdarowała zakładkami do książek. Młodzież przeglądając albumy rozpoznawała na fotografiach poznane w czasie projektu: osoby twórców ludowych, elementy pałuckiej architektury, wytwory pałuckiej sztuki, pałuckie przyśpiewki, zespół Pałuki z Kcyni i jego członków. Na koniec wizyty w GCKiB w Kcyni, pani Renata Gaj-Kowalska, która jest instruktorem i kierownikiem ds. kultury, przedstawiła ofertą placówki na rok kulturalny 2017/2018 oraz zaprosiła uczniów naszej szkoły do rozwijania zdolności i zainteresowań w sekcjach (m.in. taniec pałucki, Zespół Regionalny Pałuki, rękodzieło, rzeźba w drewnie).

Autorki projektu p. Eugenia Berka i p. Alina Polowiec dziękują GCKiB w Kcyni za organizację spotkania i gościnność, p. Renacie Gaj-Kowalskiej i p. Katarzynie Pomałeckiej za poprowadzenie warsztatów, p. Piotrowi Wolińskiemu za interesujące spotkanie a uczniom szkoły za aktywny udział i wzorowe zachowanie.

materiał i zdjęcia : Alina Polowiec, Eugenia Berka