Spotkanie z profilaktyką
Dnia 30 listopada 2017 r. tj. w czwartek korczakowskie mury odwiedził Dzielnicowy asp. Tomasz Mazurek z Kcyńskiej Komendy Policji. Celem spotkania było przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz używania telefonów komórkowych. Pan Tomasz opowiedział o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Przypomniał o tym, że nie należy nagrywać ani publikować zdjęć bez zgody osób, które są na nagraniu. Poruszono temat odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych.

 

Nasz gość scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy. Wyjaśnił, dlaczego jest ono tak niebezpieczne – kompromitujące zdjęcia, filmiki, komentarze czy inne materiały docierają w bardzo krótkim czasie do wielu osób i nie sposób nad ich rozpowszechnianiem zapanować. Często podkreślał, że cyberprzemoc jest przestępstwem, które należy zgłaszać organom ścigania. Przypomniał, by z rozwagą zawierać nowe znajomości na profilach społecznościowych. Pan Tomasz przestrzegał, że obdarzenie zaufaniem osób poznanych w sieci może przynieść bardzo negatywne skutki. Przekazał wiele informacji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich ilustrując je odpowiednimi przykładami z doświadczenia w pracy w policji oraz ciekawymi filmami.

Uczniowie byli żywo zainteresowani wiedzą przekazywaną przez Policjanta. Jak zawsze zadawali wiele pytań, dzielili się własnymi doświadczeniami w omawianym temacie.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak poważnym problemem są internetowe zagrożenia oraz cyberprzemoc we współczesnym świecie. Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu z panem policjantem uczniowie będą refleksyjnie i odpowiedzialnie korzystać z internetu, telefonów komórkowych, co pozwoli uniknąć niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów.

Zespół do spraw Wychowania i Profilaktyki i uczniowie „serdecznie dziękują” Panu Tomkowi za odwiedziny, ciekawe spotkanie, cenne rady oraz odpowiedzi na niekończące się pytania.