"Z kuferka babuni"
Po raz 10 Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach i Gmina Sadki przy wsparciu Powiatu Nakielskiego ogłosiła powiatowo-gminny konkurs rękodzieła zatytułowany "Z kuferka babuni". W tym roku tematem konkursu były świąteczne inspiracje. Celem konkursu było  ujawnianie i ożywienie różnych form rękodzieła artystycznego oraz poznanie i rozpropagowanie smaków kulinarnych naszego regionu. Zaktywizowanie rożnego rodzaju środowisk zawodowych i społecznych, jak również integracja pokoleń. Przedmiotem konkursu były wyroby rękodzielnicze i kulinarne. Nasza uczennica- Agnieszka Jankiewicz z inicjatywy p. Łucji Tyll wzięła udział w konkursie i miała możliwość prezentacji swoich dzieł. Agnieszka wykonała techniką iris folding piękne kartki bożonarodzeniowe i obrazki związane z tematyką świąt.

 

 Każdy uczestnik biorący udział  do oceny mógł przedstawić  nie więcej niż 1 pracę z każdej kategorii. Agnieszka do oceny jury w kategorii  ozdoby tematyczne zaprezentowała obrazek Św. Mikołaja. Wygląd stoiska, estetyka i technika wykonania prac przez naszą uczestniczkę  budził podziw i zachwyt zwiedzających. Wprawdzie nie zajęłam wysokiego miejsca jednak jestem bardzo zadowolona, że mogłam wśród osiemnastu wystawców pokazać swoje prace wykonane moją ulubioną techniką iris folding- powiedziała Agnieszka.

Zaangażowanie uczennicy korczakowskiej szkoły, udział w tym wydarzeniu to wspaniała okazja promowania siebie, pokazania swoich możliwości w wykonywanych pracach podkreśliła to Łucja Tyll, która pełniła opiekę nad uczennicą.