Dominik w konkurskie plastycznym
Sukces naszego ucznia Dominika Galosa – II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w Twoich barwach”.

Dominik Galos, uczeń klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia zajął II miejsce w powiatowym konkursie upamiętniającym Powstanie Wielkopolskie. Konkurs swym patronatem objął Starosta Nakielski Tomasz Miłowski oraz Burmistrz Kcyni Marek Szaruga.

 

Celem konkursu było:

-  propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim,

-  uczczenie Powiatowych Obchodów 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego,

- pozyskanie materiałów do wydania powiatowej kolorowanki pod tytułem „Powstanie Wielkopolskie w Twoich barwach” z okazji  100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 na terenie Powiatu Nakielskiego,

- kształtowanie zdolności plastycznych mieszkańców Powiatu Nakielskiego.

Konkurs adresowany był do osób zamieszkujących i uczących się na terenie Powiatu Nakielskiego i podzielony na trzy kategorie. Dominik wziął udział w kategorii : szkoły ponadgimnazjalne/ szkoły ponadpodstawowe.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy plastycznej w formacie A4, nawiązującej do Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i złożeniu jej w Urzędzie Miejskim w Kcyni do dnia 17 stycznia 2018r. Przedstawione sceny mogły dotyczyć wydarzeń, miejsc pamięci, bohaterów oraz symboli Powstania Wielkopolskiego. Praca musiała być wykonana płaską techniką plastyczną (np. akwarelą, ołówkiem, temperą, technika mieszaną), pozwalająca na jej zeskanowanie.

Dominik przedstawił głaz upamiętniający wyzwolenie Kcyni przez Powstańców Wielkopolskich, znajdujący się na kcyńskim Rynku. Rysunek wykonał kredkami ołówkowymi. Swoją pracę tworzył pod opieką nauczycielki Aliny Polowiec.

            Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu miało miejsce 2 lutego 2018r. w Kcyni, podczas Powiatowych Obchodów 99. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Należy wspomnieć, że rok 2018 uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono Rokiem Powstania Wielkopolskiego.

Dominikowi Galosowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w reprezentowaniu naszej szkoły w konkursach.

Tekst i zdjęcia:  Alina Polowiec