Bohater Kwietnia
Nasz kolejny bohater, był już bohaterem. Swoją postawą, zasłużył, by ten tytuł otrzymać po raz kolejny. Nasz bohater godnie reprezentuje swoją klasę, jak i szkołę. Nie ma chyba konkursu w jakim nie brał, by udziału. Są to zarówno konkursy szkolne , jak i poza szkolne. Wykazuje inicjatywę, działa w szkolnym kole teatralnym oraz szkolnym i klasowym samorządzie.

Krystian, bo to o nim mowa, przestrzega zasad kultury słowa i zachowania. Jest zawsze uśmiechnięty i koleżeński. Aktywnie uczestniczy na zajęciach, gdzie sumiennie pracuje i zdobywa nową wiedzę. Odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań  i obowiązków.

Miło nam ogłosić, że Bohaterem Kwietnia
został Krystian Hausz  – uczeń o wielu talentach.

Serdecznie gratulujemy !!!