Zajęcia pozalekcyjne pod hasłem „Szukając Drogi!”
Maj to dla Uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni miesiąc, w którym realizacja projektu na zajęcia pozalekcyjne pt. „Szukając drogi”  przebiegała pod hasłem „ Odczuwam, więc wiem.” W szkole odbyły się zajęcia grupowe rozwijające zmysł kinestetyczny. Duża ilość pomocy motoryczno-sensorycznych zakupionych dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią,  pozwoliła na przeprowadzenie ciekawych i bardzo wartościowych zajęć. Uczniowie  uczyli się odczuwania ułożenia własnego ciała w przestrzeni, regulacji tonusu mięśniowego, koordynacji ruchowej. Wspaniałą atrakcją była wizyta w Centrum Zabaw i Trampolin, w której wzięli udział uczniowie wraz ze swoimi Mamami. Taka forma obchodów Dnia Matki okazała się wyśmienitą okazją do budowania pozytywnych relacji na linii dziecko-rodzic-szkoła. Wspólna zabawa, śmiech i poczucie zadowolenia z podjętych inicjatyw, to zachęta dla koordynatorów projektu do podejmowania kolejnych działań.  Dla  rodziców  natomiast przeżyte doświadczenie stało się   potwierdzeniem, że edukacja  ich dzieci odbywa się we właściwym kierunki i środowisku