Ewakuacja
Dnia 11 czerwca 2018 roku, odbyły się w naszej szkole ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. Wzięli w nich udział strażacy z kcyńskiej jednostki OSP oraz funkcjonariusze kcyńskiego komisariatu Policji. W akcji ewakuacyjnej uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, administracja i obsługa szkoły. Kierujący akcją szkolny inspektor bhp poinformował przybyłych strażaków o: miejscu i przyczynie pożaru, liczbie ewakuowanych osób, poszkodowanych przebywających w obiekcie i ich stanie. Strażacy niezwłocznie podjęli symulowaną akcję gaśniczą, ewakuowali  ucznia i nauczyciela z piwnicy budynku, udzielili poszkodowanym odpowiedniej pomocy. W tym czasie funkcjonariusze policji zabezpieczali teren budynku, w którym trwała akcja ratowniczo-gaśnicza. Po zakończonych ćwiczeniach uczniowie wrócili do szkoły, na spotkanie z policjantem dotyczące bezpieczeństwa w wakacje.

Dziękujemy strażakom i policjantom za wspólne ćwiczenia, a naszym uczniom za wzorowe zachowanie podczas ewakuacji.

Materiał: Starszy Inspektor Bhp w ZSS im. J. Korczaka mgr Alina Polowiec