Bezpieczeństwo!!!

Kolejna odsłona działań wychowawczo – profilaktycznych w naszej placówce dotyczyła bezpieczeństwa. Mł. asp. Marcin Pacała spotkał się młodszymi uczniami Szkoły Podstawowej. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Pan Marcin zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi czy zagrożenia wynikające z obcowaniem z nieznanymi zwierzętami. Podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.

Zajęcia z przedstawicielem Policji są działaniami realizowanymi w ramach programu wychowawczo - profilaktycznego naszej szkoły.

Dziękujemy za spotkanie!