DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 11 października w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni odbyła się Uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz przybyłych emerytów złożyła Dyrektor szkoły pani Barbara Grodzicka. Pani Dyrektor wręczyła również Nagrody Dyrektora Szkoły życząc wielu osiągnięć i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.

Uroczystość urozmaicił występ najmłodszych aktorów szkolnego koła teatralnego „Perła”. Uczniowie wcielili się w postacie z wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Piękne stroje, wybitna narracja, odpowiednio dobrana muzyka oraz kunszt aktorski zostały nagrodzone dużą ilością oklasków i pochwał.