Wojewódzki Konkurs Plastyczny - OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS
Nasza szkoła przystąpiła do Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas” pod hasłem „112 - RATUJĘ, POMAGAM, NIE BLOKUJĘ”. Celem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej, rozumianej jako szeroko pojęta ochrona ludności oraz podnoszenie świadomości wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu prawidłowego korzystania z numeru alarmowego 112. Konkurs rozwija wyobraźnię uczniów, zwraca ich uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole i poza nią.

W szkolnym etapie konkursu udział wzięli uczniowie: Kacper Dahlke, Mikołaj Nuszkiewicz, Krystian Hausz, Tomasz Kłodziński i Przemysław Zabel. Ich prace plastyczne powstały pod opieką nauczyciela Aliny Polowiec. Decyzją komisji konkursowej, powołanej przez panią dyrektor Barbarę Grodzicką, wyłoniono trzy najlepsze prace które reprezentować będą naszą szkołę w etapie powiatowym. Nagrodzonymi autorami są: Kacper Dahlke z kl. I PdP A, Mikołaj Nuszkiewicz z kl. II PdP A oraz Krystian Hausz z kl. II Pdp A.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i trzymamy za nich kciuki na etapie powiatowym oraz wojewódzkim.

Materiał i zdjęcia: Alina Polowiec.