Próbna ewakuacja w szkole
Dnia 18 września 2020 roku o godzinie 8.30 odbył się na terenie ZSS im. J. Korczaka w Kcyni próbny alarm przeciwpożarowy. Ćwiczenia zarządziła Dyrektor Szkoły Barbara Grodzicka a przeprowadziła szkolny Starszy Inspektor bhp Alina Polowiec. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły postępowali zgodnie z wyznaczonym zakresem działań. Ćwiczenia miały na celu przybliżenie, przypomnienie i utrwalenie (szczególnie uczniom) zasad ewakuacji i praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w naszej placówce. Kolejna próbna ewakuacja , z udziałem służb mundurowych Straży Pożarnej i Policji, odbędzie się pod koniec roku szkolnego 2020/2021.

Tekst i foto: Alina Polowiec