Bo nie zastąpi Ciebie nikt
"Bo nie zastąpi Ciebie nikt...100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II."
Projekt na zajęcia pozalekcyjne dotowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle Nad Notecią.

Od kilku lat w Zespole Szkół Specjalnych w Kcyni organizowany jest Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II. W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, nasza szkoła postanowiła poszerzyć działania związane z postacią Papieża Polaka i stworzyć projekt na zajęcia pozalekcyjne pn. „Bo nie zastąpi Ciebie nikt...100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.” Autorkami projektu i jego koordynatorkami są nauczycielki p. Kamila Marosz i p. Alina Polowiec.


Celem projektu jest podtrzymywanie pamięci o największym Polaku wszech-czasów - św. Janie Pawle II oraz poszerzenie wiedzy naszych uczniów o tej postaci. Setna rocznica urodzin naszego duchowego przewodnika, która przypada w tym roku pozwoli, poprzez kolejne działania zaplanowane w projekcie uświadomić uczniom i utwierdzić ich w przekonaniu, że Jego myśli łączą ludzi, nadają sens życiu, wyznaczają życiową drogę. Działania w projekcie to nie tylko hołd uczniów składany Ojcu Świętemu ale także wyraz ich przywiązania do Jego nauk. Celem projektu jest również promowanie szkoły, Kcyni, Powiatu Nakielskiego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt finansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Nakle Nad Notecią, a skierowany do uczniów naszej szkoły oraz odpowiadający młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Projekt przybliży uczestnikom postać Ojca Świętego, rozwinie ich artystyczne zainteresowania oraz uzdolnienia, rozwinie ich umiejętności organizowania sobie czasu wolnego, nauczy jak można korzystać z dóbr kultury, zachęci do bezinteresownych uczynków względem rówieśników i dorosłych. Wyjątkowe miejsce wyznaczał Papież młodym ludziom, takim jak nasi uczniowie uznając młodość za szczególne bogactwo – odkrywania, planowania, podejmowania pierwszych decyzji. Te życiowe umiejętności będziemy wdrażać w trakcie realizacji naszego projektu, podczas zaplanowanych działań od września do listopada 2020r.

Dnia 15 września 2020r. nasi uczniowie wzięli udział w pierwszym działaniu. Była to projekcja filmu „Jan Paweł II. Droga do świętości.” połączona z pogadanką o św. Janie Pawle II. Film dokumentalny, ukazywał drogę Karola Wojtyły od narodzin aż do papieskiego tronu, poprzez młodość i kapłaństwo, na tle wydarzeń historycznych oraz politycznych zmian w Polsce i na świecie. Film wypełniały wspomnienia ludzi, którzy znali bohatera jako „Lolka”, Karola Wojtyłę, Jana Pawła II oraz obrazami miejsc ważnych w jego w życiu. Po seansie nastąpiła pogadanka, w trakcie której uczniowie zadawali pytania dotyczące Papieża Polaka, a odpowiedzi udzielały koordynatorki projektu (szczególnie p. Kamila Marosz , nauczyciel religii).
Kolejnym działaniem w projekcie będzie wycieczka do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.
Autorki projektu p. Kamila Marosz i p. Alina Polowiec dziękują uczniom za wzorowe zachowanie podczas seansu filmowego oraz za zaangażowanie w pogadankę.

Tekst: Alina Polowiec
Zdjęcia: Kamila Marosz, Alina Polowiec