Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni.         

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań i refleksji nad okresem ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły.

Ze względu na Covid-19 uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka odbyła się na świeżym powietrzu, przed budynkiem szkoły. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu Polski głos zabrała Dyrektor Szkoły pani mgr Barbara Grodzicka. Na początku odczytała list Starosty Nakielskiego Pana Tadeusza Sobola skierowany do całej społeczności szkolnej na zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Następnie nawiązała ona do trudnej sytuacji związanej z pandemią, gdzie większość nauki odbywała się metodą zdalną oraz podkreśliła, że pomimo to udało się  wszystkim skutecznie zrealizować program, przeprowadzić egzaminy i konkursy szkolne i międzyszkolne. Pani Dyrektor wręczyła świadectwa z paskiem wzorowym uczniom oraz świadectwa tym, którzy w tym roku ukończyli szkołę branżową. Na koniec Dyrektor podziękowała uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły za ich trud i zaangażowanie, a w okresie pracy zdalnej - za umiejętność odnalezienia się w tej nietypowej sytuacji. Szczególne podziękowania skierowała do  Rodziców za wsparcie i wyrozumiałość.

Na zakończenie pan Daniel Olszak wręczył Bartkowi Leszczyńskiemu, uczniowi szkoły branżowej, dyplom i nagrodę za zajęcie I miejsca w szkolnym turnieju warcabowym.

Nagrody i dyplomy w pozostałych konkursach, zorganizowanych w II semestrze zostały wręczone podczas szkolnych obchodów Dnia Dziecka  oraz Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Były to następujące konkursy w których organizatorem lub opiekunem uczniów były nauczycielki Alina Polowiec i Kamila Marosz: 

  1. ,,IX Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II” (Hasło: Wstań. Ustanowiłem Cię świadkiem tego co zobaczyłeś.) - religijny konkurs międzywojewódzki.
  2. Konkurs „Co zawdzięczamy Janowi Pawłowi II”, w ramach IX Konkurs dla Papieża Polaka „Aby pamięć o Nim była wciąż żywa” w  101. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, naszego rodaka - papieża Jana Pawła II, zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy - religijny konkurs wojewódzki.

Na wakacyjny czas Pani Dyrektor życzyła wszystkim zebranym zdrowia oraz  bezpiecznego, udanego wypoczynku. Po wyprowadzeniu Sztandaru Szkoły wychowawcy wraz ze swoimi uczniami udali się do klas.

Dziś kończymy ten szczególny rok szkolny, który był pełen niespodzianek, wyzwań i niepewności dla całej naszej społeczności… na szczęście w dobrym zdrowiu, które jest przecież wartością nadrzędną.

Tekst: Kamila Marosz