Spotkanie profilaktyczne
Dzisiaj tj. 14.12.2021 r. korczakowskie mury gościły Panie Anetę Buras-Walentowską oraz Aleksandrę Nowicką – Martinez z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Celem spotkania były zajęcia warsztatowe na temat „Rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów”. W tym zagadnieniu mieści się wiele pojęć: radzenie sobie ze stresem, reintegracja, wzmacnianie samooceny, komunikacja z innymi, trening wrażliwości. Ważne dla prawidłowego i satysfakcjonującego funkcjonowania człowieka jest dobre samopoczucie, które w dobrej mierze zależy od tego, jak układają się nasze relacje z innymi. A szkoła i klasa są miejscem, gdzie te relacje podawane są próbie, różnym interakcjom. Często nawiązujemy przyjaźnie na całe życie.
Po powrocie ze zdalnego nauczania, ważne jest budowanie i wzmacnianie relacji rówieśniczych oraz praca nad samooceną dzieci i młodzieży. I dlatego Zespół ds. Wychowania i Profilaktyki zaprosił Panią Anetę i Aleksandrę. Na zajęciach ćwiczyliśmy umiejętności rozpoznawania i panowania nad swoimi emocjami, ale także odczytywania emocji innych i adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej.

Mówiąc o akceptowaniu odmienności i otwartości na nią przypomnieliśmy sobie o wyjątkowości każdego z nas. Ciekawe pytania pozwoliły poznać siebie i innych. Siedząc w kole stworzyliśmy atmosferę zaufania, która sprzyjała pracy. Rozmowa toczyła się swobodnie, każdy mógł powiedzieć coś o sobie, dzięki temu dowiedzieliśmy lub przypomnieliśmy sobie ciekawe informacje na temat kolegów z klasy. Poznaliśmy się na nowo, zbudowaliśmy i umocniliśmy więź między sobą. Zajęcia były bardzo ciekawe i wciągające. Nikt nie zauważył, jak szybko minął nam czas. Na twarzach gościły uśmiechy, byliśmy zrelaksowani i pozytywnie nastawieni na kolejne wyzwania.
Serdecznie dziękujemy Paniom za przybycie i przeprowadzenie zajęć. Zostały one bardzo dobrze przyjęte przez uczniów, dały im nie tylko wiedzę, ale również przyjemnie spędzony czas w miłej atmosferze.