Negatywny wizerunek edukacji specjalnej wśród społeczeństwa jest faktem. Chcąc to zmienić Fundacja Aktywizacji i Integracji stworzyła krótkometrażowy film pt. "Wszystko będzie dobrze" wraz z trzema opiniami ekspertów w tej dziedzinie, dostępny na kanałach Youtube oraz Vimeo. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami filmowymi oraz upowszechniania ich na swoich stronach internetowych i wśród zainteresowanych.

Cała kampania informacyjna ma uzmysłowić misję edukacji specjalistycznej (specjalnej), której najważniejszym celem jest, poprzez zindywidualizowane podejście, przygotowanie osoby (dziecka ze szczególną niepełnosprawnością) do wypełnienia roli w społeczności, w której przyjdzie jej żyć, założyć rodzinę, podjąć aktywność zawodową, realizować pasje, tworzyć trwałe i pozytywne relacje.

Kampania realizowana jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

https://www.youtube.com/channel/UC1m5HMb1uTP8Hd3N7guSneA/videos

https://vimeo.com/user160485391?fbclid=IwAR1tWydaRwGeeRuZ_afOTc48VKG668UDlHHdkJhNz9biA_BHmIzj2KLRVL4