Goście w Korczaku

Dnia 30 marca 2022r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka odbyły się drzwi otwarte w Branżowej Szkole I Stopnia. Na spotkanie przybyli uczniowie z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Piły wraz z opiekunami. Zaproszeni goście mogli obserwować pracę naszych uczniów podczas zajęć z praktycznej nauki zawodu w zawodach kucharz i cukiernik. W trakcie spotkania młodzież zwiedziła teren naszej szkoły, zapoznała się z ofertą zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, akcjami Samorządu Uczniowskiego, innowacją pedagogiczną. Fotorelacje z tych aktywności można zobaczyć na szkolnym korytarzu. Młodzież naszej szkoły zaprezentowała swoje umiejętności kulinarne i cukiernicze przygotowując poczęstunek dla gości. Przewodnikiem był pan Jerzy, który przybliżył uczestnikom spotkania cele edukacyjne realizowane w naszej placówce.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Specjalnych w Kcyni kształci  w kierunkach: kucharz, cukiernik. Nauka trwa 3 lata. Zajęcia odbywają się w bogato wyposażonych pracowniach gastronomicznych pod kierunkiem nauczycieli zawodu.

Spotkanie przygotowali: Agnieszka Maciejewska, Aleksandra Banach, Barbara Rogalska, Agnieszka Pawlak, Jerzy Napierała, Daniel Olszak we współpracy z uczniami Branżowej Szkoły I Stopnia. Dziękujemy za pomoc pani Annie Banach.