Aktywna Tablica Specjalne Potrzeby Edukacyjne
W 2021 roku nasza placówka wzięła udział w rządowym  programie Aktywna Tablica Specjalne Potrzeby Edukacyjne, finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym wzbogaciliśmy naszą bazę edukacyjno-terapeutyczną i tym samym uatrakcyjniliśmy proces wspierania wszechstronnego rozwoju psychofizycznego naszych wychowanków. Różnorodne programy multimedialne przeznaczyliśmy do pracy z uczniami wymagającymi wsparcia w  usprawnianiu koncentracji uwagi,  rozwój procesów komunikacji i kompetencji społeczno-emocjonalnych. Aby dostosować metodykę nauczania do potrzeb uczniów z zaburzeniami w rozwoju i zróżnicować oddziaływania dydaktyczne wyposażyliśmy szkołę  w atrakcyjny sprzęt integracji sensorycznej, a także w liczne zestawy do pracy rewalidacyjnej. Pozyskane  narzędzia i pomoce edukacyjne niewątpliwie wpływają na wielowymiarowe podejście naszych nauczycieli, specjalistów, pozwalają zachować zasadę stopniowania trudności oraz umożliwiają podniesienie atrakcyjności zajęć przy terapii długoterminowej.