III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy_Profilaktycznej
Dnia 21 maja 2018 r. reprezentacja Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Kcyni wzięła udział w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Profilaktycznej połączonym z II Międzyszkolną Olimpiadą Zdrowia „ W zdrowym ciele – zdrowy duch” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 3 w Bydgoszczy. Impreza adresowana była do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, powyżej 13 roku życia, ze szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych z województwa kujawsko – pomorskiego. Turniej rozpoczął konkurs z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji (papierosów, e-papierosów, narkotyków, dopalaczy, alkoholu), sprawdzający wiedzę oraz uświadamiający zagrożenia płynące z uzależnień.

Bądź świadomy zagrożeń, czyli profilaktyka u Korczaka
Dnia 20 kwietnia 2018 r. w szkolnych murach gościł Nasz dzielnicowy - asp. Tomasz Mazurek, który po raz kolejny podzielił się z nami cennymi wiadomościami i udzielił Nam kilku ważnych rad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przestrzegania prawa czy konsekwencji korzystania z używek. Słuchacze byli żywo zainteresowani tematami przedstawianymi przez prelegenta i chętnie zadawali pytania, które związane były głównie z sytuacjami, z którymi spotykają się oni na co dzień. Skutki i konsekwencje zażywania dopalaczy, środków psychoaktywnych, spożywanie alkoholu, brak wyobraźni wśród młodych - zilustrowane historiami przedstawionymi w sposób jasny i otwarty, jak również łatwość komunikacji oraz  ciekawy przekaz sprawiły, że spotkanie przebiegało w miłej  i życzliwej atmosferze.

"Widzę więc analizuję"
Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań w ramach projektu zajęć pozalekcyjnych w miesiącu kwietniu odbyły się dwa spotkania pn: „widzę więc analizuję”, których celem było rozwijanie funkcji poznawczych związanych z percepcją wzrokową.

Zajęcia te odbyły się z wykorzystaniem różnorodnych pomocy wizualnych oraz pomocy służących do ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej. Nowatorską metodą było wykorzystanie obrazków i symboli do nauki komunikacji alternatywnej.

Warto wspomnieć, że zajęcia prowadzone z Panią Ewą Mochocką dostarczyły naszym uczniom niesamowitych wrażeń, bowiem oparte były na nauce, a zarazem zabawie: kolorem, światłem i fakturą, które prowadziły do nowych doświadczeń w kontekście stymulacji zmysłu wzroku.

NASZA PLANETA

Uczniowie naszego gimnazjum: Julia Szymańska, Anna Winiaszewska i Paweł Kaźmierczak wzięli udział w konkursie geograficzno-ekologicznym „Nasza Planeta”, zorganizowanym przez ZSS w Żninie.
Pierwsza część konkursu polegała na rozwiązaniu testu – każdy z uczestników rozwiązywał go indywidualnie lecz w ostatecznej klasyfikacji liczyła się suma punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów danej placówki.Druga część konkursu polegała na wykonaniu przez zespoły pracy plastyczno-technicznej pt. „Drugie życie plastikowej butelki”.
Reprezentanci naszej szkoły zajęli ex aequo z gospodarzami konkursu pierwsze miejsce. Z części teoretycznej uczniowie ze Żnina uzyskali w ostatecznym rozrachunku 5pkt więcej niż nasz zespół. Z kolei nasi uczniowie wykazali się większą inwencją twórczą podczas prac plastyczno-technicznych. Remis był więc jak najbardziej sprawiedliwym wynikiem. Za swój trud i zaangażowanie uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Do konkursu uczniów przygotowywał Robert Mazur.