„My w Korczaku jemy z głową, stosujemy dietę zdrową.
Pomysł z kalendarza mamy i kreatywnie go wykonamy.”

Inspiracją do wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni był niepokój jaki wzbudza fakt spożywania przez młodzież bardzo dużych ilości niezdrowego jedzenia, które jest mało wartościowe a nie kiedy wręcz szkodliwe dla zdrowia.  

Innowacja pedagogiczna polegała na umożliwieniu dziecku uzyskiwanie kompetencji do ochrony i doskonalenia zdrowia własnego oraz innych, prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz dobrego samopoczucia psychicznego i społecznego. Dzięki tej formie zajęć uczniowie BSIS w kreatywny i nietypowy sposób przygotowywali  się do wykonywania swojego zawodu. W świeży i nie konwencjonalny sposób zdobywali nowe spojrzenie na zawód kucharza oraz cukiernika.

Podstawowym celem powstałej innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji zdrowotnej połączonej z praktyczną nauką zawodu było wykształtowanie prawidłowych nawyków i postaw prozdrowotnych u naszych uczniów. Chcieliśmy, aby uczniowie prowadzili zdrowy styl życia – troszczyli się o własne zdrowie oraz prawidłowo się odżywiali. Ważne dla nas było, aby zdobyte w szkole wiadomości i umiejętności zostały przeniesione na grunt domowy.

Zagadnienia innowacji pedagogicznej zostały opracowane i zrealizowane w oparciu o szkolny program profilaktyczno – wychowawczy oraz kierunki oświatowe na rok szkolny 2021/22. Zrealizowano wszystkie zaplanowane treści, gdzie uczniowie zdobyli wiedzę na temat właściwego odżywiania i właściwych porcji spożywanych posiłków. Tematyka zajęć była związana z odpowiedzialnym spożywaniem ulubionych przekąsek uczniów.

Innowacja pedagogiczna  „My w Korczaku jemy z głową, stosujemy dietę zdrową.  Pomysł z kalendarza mamy i kreatywnie go wykonamy” przyniosła pozytywne efekty zarówno dla samych uczestników, jak i wpłynęła na pracę szkoły poprzez podnoszenie jakości jej pracy. Dodatkową wartością innowacji była ponowna integracja uczniów, która powstała podczas wspólnego wykonywania potraw. W atmosferze wzajemnej pomocy i serdeczności wszyscy mile spędzili czas.

Na podstawie bieżącej obserwacji pracy uczniów, ich rozmów i zaangażowania na zajęciach realizowana innowacja okazała się sukcesem. Potwierdzają to również uchwycone  uśmiechy uczniów zgromadzone w fotorelacji na stronie naszej szkoły.

Realizatorzy innowacji:  Aleksandra Banach,  Agnieszka Pawlak,  Jerzy Napierała