NASZA PLANETA

Uczniowie naszego gimnazjum: Julia Szymańska, Anna Winiaszewska i Paweł Kaźmierczak wzięli udział w konkursie geograficzno-ekologicznym „Nasza Planeta”, zorganizowanym przez ZSS w Żninie.
Pierwsza część konkursu polegała na rozwiązaniu testu – każdy z uczestników rozwiązywał go indywidualnie lecz w ostatecznej klasyfikacji liczyła się suma punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów danej placówki.Druga część konkursu polegała na wykonaniu przez zespoły pracy plastyczno-technicznej pt. „Drugie życie plastikowej butelki”.
Reprezentanci naszej szkoły zajęli ex aequo z gospodarzami konkursu pierwsze miejsce. Z części teoretycznej uczniowie ze Żnina uzyskali w ostatecznym rozrachunku 5pkt więcej niż nasz zespół. Z kolei nasi uczniowie wykazali się większą inwencją twórczą podczas prac plastyczno-technicznych. Remis był więc jak najbardziej sprawiedliwym wynikiem. Za swój trud i zaangażowanie uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Do konkursu uczniów przygotowywał Robert Mazur.