"Widzę więc analizuję"
Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań w ramach projektu zajęć pozalekcyjnych w miesiącu kwietniu odbyły się dwa spotkania pn: „widzę więc analizuję”, których celem było rozwijanie funkcji poznawczych związanych z percepcją wzrokową.

Zajęcia te odbyły się z wykorzystaniem różnorodnych pomocy wizualnych oraz pomocy służących do ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej. Nowatorską metodą było wykorzystanie obrazków i symboli do nauki komunikacji alternatywnej.

Warto wspomnieć, że zajęcia prowadzone z Panią Ewą Mochocką dostarczyły naszym uczniom niesamowitych wrażeń, bowiem oparte były na nauce, a zarazem zabawie: kolorem, światłem i fakturą, które prowadziły do nowych doświadczeń w kontekście stymulacji zmysłu wzroku.