Bądź świadomy zagrożeń, czyli profilaktyka u Korczaka
Dnia 20 kwietnia 2018 r. w szkolnych murach gościł Nasz dzielnicowy - asp. Tomasz Mazurek, który po raz kolejny podzielił się z nami cennymi wiadomościami i udzielił Nam kilku ważnych rad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przestrzegania prawa czy konsekwencji korzystania z używek. Słuchacze byli żywo zainteresowani tematami przedstawianymi przez prelegenta i chętnie zadawali pytania, które związane były głównie z sytuacjami, z którymi spotykają się oni na co dzień. Skutki i konsekwencje zażywania dopalaczy, środków psychoaktywnych, spożywanie alkoholu, brak wyobraźni wśród młodych - zilustrowane historiami przedstawionymi w sposób jasny i otwarty, jak również łatwość komunikacji oraz  ciekawy przekaz sprawiły, że spotkanie przebiegało w miłej  i życzliwej atmosferze.

Kolejna odsłona działań profilaktycznych adresowana była dla rodziców naszych uczniów. Wychowanie dzieci to bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Często rodziców przepełnia bezradność, niepokój, niepewność i brak wiary we własne siły. Boją się jak ich ocenią inni, nie chcą utracić autorytetu, a czasem po prostu nie wiedzą co robić. Nasze dzieci niezależnie od tego jakiej są płci i ile mają lat potrzebują tego samego – miłości, troski i  poświęconej uwagi. Jak być dobrym rodzicem? Jak skutecznie karać i nagradzać? Jaką role w wychowaniu odgrywa konsekwencja i jasne zasady postępowania? Na te i inne zagadnienia odpowiadała Pani mgr Ewa Burzyńska – dyrektor PPPP w Nakle nad Notecią.

Na zakończenie działań związanych z profilaktyką zaprosiliśmy Panią Agnieszkę Świtałę z Ośrodka Terapii Uzależnień Koliber w Nakle. Nasz gość poprowadził warsztaty profilaktyczne dla uczniów. Spotkanie poruszało tematykę ograniczania inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki), a także opóźnianie przejścia od fazy eksperymentalnego ich używania do fazy używania problemowego. Uczniowie przypomnieli sobie wiadomości na temat dopalaczy, czyli nowych narkotyków. Dopalacze to nazwa substancji i produktów pochodzenia naturalnego lub syntetycznego oraz ich różnorodne mieszaniny, które wykazują działanie psychoaktywne podobne do tradycyjnych narkotyków (pobudzające, uspokajające, halucynogenne). Przyjmowanie ich wiąże się zawsze z narażeniem na utratę zdrowia i życia.