Poradnik bezpiecznego wypoczynkuAktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku

Dni wolne od zajęć szkolnych w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej to doskonała okazja, aby zadbać o właściwy wypoczynek dzieci i młodzieży. Każdego roku z wypoczynku organizowanego w kraju i za granicą korzysta ponad 1 400 000 dzieci i młodzieży1. Rodzice poszukują ciekawych ofert turystycznych odnoszących się do zainteresowań i uzdolnień dzieci, ale przede wszystkim chcą mieć pewność, że wybrana forma wypoczynku jest bezpieczna dla dziecka i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym odbywa się pod nadzorem kuratora oświaty. Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, które przyczynią się do:
1) zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku;
2) zapewnienia uczestnikom wypoczynku profesjonalnej opieki wychowawczej;
3) wzmocnienia nadzoru nad organizatorami wypoczynku w kraju i za granicą;
4) zwiększenia zakresu informacji dostępnych dla rodziców w elektronicznej bazie wypoczynku.

Czytaj więcej w poradniku.

więcej informacjia na stronie wypoczynek.men.gov.pl