Vll konkurs wiedzy o św Janie Pawle II

W dniu 5 kwietnia 2019 r w Zespole Szkół Specjalnych w Kcyni odbył się Vll Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o św Janie Pawle Il. O godz. 9.00 wszyscy spotkaliśmy się na Mszy św w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kcyni. 0 godz. 9.45 zaproszeni goście udali się do kompleksu rehabilitacyjno - sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka w Kcyni. Uczestników powitała Kamila Marosz – organizator konkursu - nawiązała do nauk Jana Pawła II. Celem konkursu wiedzy o Janie Pawle II jest przede wszystkim podtrzymywanie pamięci o największym Polaku wszechczasów -  św. Janie Pawle II.

Mądrość przepełniona miłością, nauki św. Jana Pawła II formowała postawy i światopogląd wielu pokoleń, wpłynęła na kształt współczesnego  świata. Wyjątkowe miejsce wyznaczał Papież młodym ludziom, uznając młodość za szczególne bogactwo – odkrywania, planowania, podejmowania pierwszych decyzji, które mają znaczenie dla przyszłości. Kolejna rocznica śmierci naszego duchowego przewodnika nie pogłębia poczucia straty, ale uświadamia, że Jego myśl łączy, nadaje sens, wyznacza drogę – w wymiarze duchowym odczuwamy stałą obecność św. Jana Pawła II. Pogłębianie wiedzy podczas konkursu o św. Janie Pawle II to nie tylko hołd składny Ojcu Świętemu ale także wyraz głębokie ale przede wszystkim wyraz głębokiego przywiązania do jego nauk. Następnie głos zabrała Pani Barbara Grodzicka dyrektor ZSS w Kcyni nawiązując do osobistych przeżyć związanych z pielgrzymkami i śmiercią Ojca św. Pani dyrektor zaznaczyła, że konkursy o św. Janie Pawle II na stałe wpisały się w kalendarz naszej szkoły i coraz więcej szkół każdego roku bierze w nim udział. Następnie Pani Dyrektor odczytała list od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego a na zakończenie życzyła miłego pobytu i wygranej dla wszystkich uczestników: ,,będąc tu wszyscy Jesteście wygrani...,, Następnie głos zabrał Pan Tomasz Miłowski wicestarosta powiatu nakielskiego - wyraził słowa uznania dla organizatorów konkursu podkreślił szeroki jego zakres gdzie przybyli na konkurs uczestnicy z trzech województw podkreślił, że pozytywny oddźwięk promocyjny i integracyjny mają takie przedsięwzięcia. Gościem honorowym była również przedstawiciel Kuratora Oświaty w Bydgoszczy Pani Daniela Krzyżalewska. Część oficjalną uświetnił występ uczniów z ZSS w Kcyni ze szkolnego koła teatralnego Perła, który wprowadził wszystkich w klimat konkursu o św. Janie Pawle II.

Uczniowie wypełniali test składający się z 30 pytań.  l miejsce zdobył ucestnik z SOSW w Dębowej Łące, II m uczeń z ZSS w Kcyni, III m ex aequo z ZSS nr 31 w Bydgoszczy i SOSW nr 3 w Bydgoszczy. Wyróżnienie  zdobył uczeń z ZSS w Chojnicach. Podczas trwania konkursu swoją pomoc zaoferowali wolontariusze z ZST w Kcyni z opiekunem – pedagog Panią Wioletą Zymni. Nie zabrakło słodkości, ciepłego posiłku oraz cennych nagród i upominków dla wszystkich.

Lista szkół i placówek biorących udział
w VII konkursie wiedzy o świętym Janie Pawle II
5 kwietnia 20189r. w ZSS im. Janusza Korczaka w Kcyni

 1. Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
 2. Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno – wychowawczy nr 1 w Gnieżnie

 4. Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach
 5. Zespół Szkół Specjalnych w Żninie
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno – wychowawczy w Strzelnie
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno – wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Gnieżnie
 8. Zespół Szkół Specjalnych w Sępolnie Krajeńskim
 9. Zespół Placówek Edukacyjno – Rewalidacyjnych w Grudziądzu
 10. Specjalny Ośrodek Szkolno – wychowawczy w Warlubiu
 11. Zespół Szkół Specjalnych w Wągrowcu
 12. Zespół Szkół Specjalnych nr 31 w Bydgoszczy
 13. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie
 14. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kłecku
 15. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące
 16. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wielgie
 17. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczyw Pile
 18. Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
 19. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy
 20. Zespół Szkół Specjalnych m. Janusza Korczka w Kcyni

 

S p o n s o r z y
VII Konkursu Wiedzy o świętym Janie Pawle II
w dniu 5 kwietnia 2019r.
w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni

 •  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 •  

  Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
 • Caritas Diecezji Bydgoskiej
 • Bank Spółdzielczy w Kcyni
 • BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A. – Oddział w Nakle nad Notecią
 • Z .P. Chr. Pałuki E.M. Głuszczyńscy sp.j Malice
 • Burmistrz Miasta i Gminy Kcynia
 • Mordzak Grzegorz ZPH. Produkcja murzynków - Malice
 • SKOK F. Stefczyka - Oddział w Nakło nad Notecią
 • Nadleśnictwo Szubin - Lasy Państwowe
 • Mariusz Piasecki – Księgarnia BIS
 • Piekarnia Grochola – Zamość
 • DAME Zakład Ogrodniczy w Miastowicach

Ponadto bezinteresowną pomoc zaoferowali:

 • Ks. kan Michał Kostecki – Dziekan Dekanatu Kcynia
 • Pani Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni i wolontariat przy tejże szkole z pedagogiem Panią Wioletą Zymni,
 • Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kcyni

 •  

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Kcyni
 • Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni
 • Pani Dyrektor, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni: p. Barbara Grodzicka, p. Alina Polowiec, p. Eugenia Berka, p. Agnieszka Pawlak, p. Katarzyna Wawrzyniak, p. Magdalena Czuk – Napierała, p. Lidia Gardyza , p. Szymon Cybulski, p. Anna Banach, p. Dariusz Lubiniecki, p. Maria Nowak

Składam wszystkim serdeczne podziękowania
Kamila Marosz – organizator konkursu